Kody DTC

P0115 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – usterka

Opis kodu DTC P0115 Ogólny

Kod błędu OB0 II P0115 jest zdefiniowany jako „Awaria obwodu temperatury cieczy chłodzącej silnika” i jest ustawiany, gdy ECM (moduł sterujący silnika) wykrywa wartość napięcia w obwodzie czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika, która wykracza poza ustalony zakres.

Przyczyny ogólnego kodu awarii P0115

  • Przetarte, uszkodzone, zwarte lub skorodowane przewody i złącza.
  • Wadliwe czujniki temperatury płynu chłodzącego.
  • Niski poziom płynu chłodzącego silnik. Należy pamiętać, że inne lampki ostrzegawcze i kody mogą być obecne, gdy poziom płynu chłodzącego jest niski.
  • Słaba cyrkulacja chłodziwa.
  • Awaria modułu sterującego silnika. Należy pamiętać, że jest to rzadkie zdarzenie, a usterki należy najpierw szukać gdzie indziej przed wymianą dowolnego sterownika.

Objawy ogólnego kodu awarii P0115

  • Wentylatory chłodnicy zaczynają pracować chwile po uruchomieniu auta
  • Zapalona kontrolka awarii silnika
  • Sprężarka klimatyzacji AC otrzyma polecenie WYŁĄCZENIA