Kody DTC

P0117 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – niski sygnał wejściowy

Opis kodu DTC P0117 Ogólny

P0117 Niskie napięcie w obwodzie czujnika ECT ( temperatura płynu chłodzącego silnik ): Celem tego kodu jest sprawdzenie diagnostyczne rezystancji odpowiadającej bardzo wysokiej temperaturze płynu chłodzącego silnik. Kontrola jest włączana za każdym razem, gdy komputer ECM silnika (moduł sterujący silnika) lub PCM (moduł sterujący zespołu napędowego) jest włączony. Jeśli rezystancja czujnika jest mniejsza (niskie napięcie) niż kalibracja przez pewien czas, zostanie ustawiony kod DTC p0117

Przyczyny ogólnego kodu awarii P0117

 • Wadliwy czujnik ECT lub wysoka rezystancja w okablowaniu czujnika
 • Zwarcie do masy w obwodzie sygnału ECT
 • Wadliwe lub uszkodzone złącza
 • Uszkodzona wiązka przewodów Luźne zaciski na ECT lub komputerze
 • Przegrzany silnik
 • Przetarte, uszkodzone, zwarte lub skorodowane przewody i złącza.
 • Wadliwe czujniki temperatury płynu chłodzącego.
 • Niski poziom płynu chłodzącego silnik. Należy pamiętać, że inne lampki ostrzegawcze i kody mogą być obecne, gdy poziom płynu chłodzącego jest niski.
 • Słaba cyrkulacja chłodziwa.
 • Awaria modułu sterującego silnika. Należy pamiętać, że jest to rzadkie zdarzenie, a usterki należy najpierw szukać gdzie indziej przed wymianą dowolnego sterownika.

Objawy ogólnego kodu awarii P0117

 • Wentylatory chłodnicy zaczynają pracować chwile po uruchomieniu auta
 • Zapalona kontrolka awarii silnika
 • Sprężarka klimatyzacji AC otrzyma polecenie WYŁĄCZENIA