Kody DTC

P0145 – POWOLNA REAKCJA OBWODU CZUJNIKA BANKU O2 1 CZUJNIKA 3

Objawy kodu błędu P0145 Generyczny

  • Sprawdzić, czy kontrolka silnika jest podświetlona.
  • Zmniejszona ogólna wydajność silnika.
  • Zwiększone zużycie paliwa.

Przyczyny kodu OBD2 P0145 Generyczny
Przyczyny konfiguracji kodu diagnostycznego P0145 OBD2 są następujące:

  • Kable połączeniowe lub złącza mogą być w złym stanie.
  • Czujnik tlenu może być uszkodzony.
  • Katalizator może być zapchany
  • W silniku mogą występować nieszczelności wydechowe.

Opis kodu DTC P0145 Generyczny
Czujniki tlenu (O2) mają za zadanie sprawdzanie ilości tlenu znajdującej się w wydechu, aby przyczynić się do tego, że mieszanka paliwowo-powietrzna będzie najbardziej efektywna dla pojazdu. Informacje zebrane przez te czujniki są przesyłane do modułu sterowania układu napędowego (PCM), który w oparciu o te dane dokona korekty stosunku paliwa. Informacje te są również wykorzystywane do określenia działania TWC  katalizatora.

Napięcie czujnika O2 różni się w zależności od stężenia tlenu w spalinach. Jeśli poziom tlenu w spalinach jest wysoki, sygnał czujnika jest niski i odwrotnie, jeśli ilość tlenu jest niska. Jeśli PCM ustali, że obwód czujnika tlenu #3 uległ awarii przez pewien okres czasu, to ustanowi kod błędu P0145 OBDII.