Kody DTC

P0137 – NISKIE NAPIĘCIE W OBWODZIE CZUJNIKA TLENU O2

Objawy kodu błędu P0137 Ogólne
Nie może być żadnych widocznych objawów dla kierowcy, poza tym:

  • Lampka kontrolna silnika jest włączona.
  • Wysokie zużycie paliwa.

Przyczyny kodu OBD2 P0137 Generyczny
Kod P0137 może mieć jeden lub więcej z następujących problemów:

  • Czujnik tlenu 2 katalizatora jest uszkodzony
  • W pobliżu tylnego czujnika katalizatora może występować nieszczelność.
  • Katalizator może być zapchany.
  • W obwodzie sygnałowym O2 występuje zwarcie napięciowe.
  • Wystąpiła awaria zapłonu silnika.
  • Ciśnienie paliwa jest zbyt niskie lub zbyt wysokie

Opis kodu DTC P0137 Generyczny
Zasadniczo ten kod diagnostyczny odnosi się do drugiego czujnika tlenu w Banku 1. Wskazuje on, że napięcie tego czujnika pozostaje niskie przez dłuższy okres czasu. ECM (Engine Control module) interpretuje ten odczyt jako stan niskiego napięcia i tym samym ustawia światło MIL.

Drugi czujnik znajduje się z tyłu katalizatora i ma za zadanie wytworzyć sygnał wyjściowy, który jest zależny od pojemności magazynowania tlenu przez katalizator. Mimo, że sygnał wysyłany przez czujnik O2 jest mniej aktywny niż sygnał wysyłany przez czujnik przedni, gdy moduł sterujący silnika wykryje, że czujnik nie jest aktywny, kod ten jest ustawiany.