Kody DTC

Opis naprawy błędu P0204 – Awaria obwodu cylindra wtryskiwacza 4

Błąd OBD2 P0204 możliwe przyczyny

Przyczyny, które mogą prowadzić do ustanowienia kodu P0204, mogą być następujące:

  • Wadliwy wtryskiwacz paliwa 4
  • Wiązka przewodów wtryskiwacza paliwa 4 jest otwarta lub zwarta
  • Niewłaściwe połączenie elektryczne obwodu 4 wtryskiwacza paliwa
  • Uszkodzony sterownik silnika ECM

Kiedy zostanie wykryty kod P0204?

P0204 jest ustawiany, jeśli moduł sterujący silnika (ECM) wykryje niski lub wysoki spadek napięcia lub rezystancję na wtryskiwaczu 4.


Możliwe rozwiązania kodu DTC P0204

Aby rozwiązać problemy związane z kodem błędu P0204 OBD II należy wykonać następujące czynności:

Za pomocą cyfrowego miernika Volt-Ohm Meter sprawdza rezystancję wtryskiwacza. Następnie porównuje te wyniki ze specyfikacją. Jeśli nie jest to zgodne ze specyfikacją, należy wymienić wtryskiwacz.
Sprawdzić napięcie na złączu wtryskiwacza. Powinno być co najmniej 10 voltów.
Upewnij się, że złącze nie jest fizycznie uszkodzone. Należy również sprawdzić przewody, mogą one być uszkodzone, naprawić lub wymienić w razie potrzeby.
Za pomocą testera wtryskiwaczy należy aktywować wtryskiwacz, aby sprawdzić jego działanie. Jeśli nie masz dostępu do testera wtryskiwaczy, zmień pozycję wtryskiwacza. Jeśli kod się zmieni, problemem jest wtryskiwacz.
Kontynuować wymianę wtryskiwacza paliwa.


Opis kodu DTC P0204 Ogólny
Kod diagnostyczny P0204 OBD2 wskazuje, że moduł sterowania układem napędowym (ECM) wykrył usterkę jednego z wtryskiwaczy lub nawet usterka ta może być spowodowana przez jeden z przewodów prowadzących do czujnika. Wtryskiwacz jest monitorowany przez moduł sterujący układu napędowego (ECM), a po jego włączeniu ECM oczekuje, że napięcie wtryskiwacza będzie niskie lub bliskie zeru.

Gdy wtryskiwacz jest wyłączony, napięcie powinno być wysokie lub zbliżone do napięcia akumulatora. Jeśli napięcie nie mieści się w oczekiwanym poziomie, ustawiany jest kod błędu P0204. Należy również zauważyć, że kod ten jest ustawiany, jeśli w wyniku tego oporność układu jest zbyt niska lub zbyt wysoka