Kody DTC

Opis naprawy błędu P0181 – Zakres / działanie obwodu czujnika temperatury paliwa „A”

Możliwe przyczyny  kodu OBD2 P0181

Przyczyny ustawienia kodu błędu P0181 OBD2 są następujące

  • Wadliwy czujnik temperatury paliwa
  • Wiązka przewodów czujnika temperatury paliwa jest otwarta lub zwarta
  • Obwód czujnika temperatury paliwa słabe połączenie elektryczne
  • Uszkodzony sterownik silnika

Kiedy zostanie wykryty kod P0181?

Racjonalnie nieprawidłowe napięcie z czujnika jest wysyłane do ECM w porównaniu z sygnałami napięciowymi z czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika i czujnika temperatury powietrza dolotowego.

Możliwe rozwiązania dla kodu DTC P0181 Ogólne
Kroki do odpowiedniego rozwiązania problemów związanych z kodem błędu P0181 OBDII są następujące

Sprawdź TSB (Techniczne Biuletyny Serwisowe), które odnoszą się do Twojego pojazdu.
Wizualnie sprawdzić wszystkie wiązki systemu kablowego i złącza związane z tym systemem. Wszystkie elementy, które mają slady stopienia, otarciach lub innych problemach, powinny być naprawione lub wymienione.
Do Czujnika FTF  dostarczane jest  5-woltowe napiecie referencyjne i uziemienie. Sprawdzić za pomocą Multimetru napięcie referencyjne i dobrą masę na złączu czujnika. Należy również sprawdzić, czy odpowiednie obwody na złączu ECM są zgodne z napięciem referencyjnym.
Zmień czujnik temperatury paliwa (FTF).

Opis kodu DTC P0181 Ogólny

Kod DTC P0181 OBDII jest ustawiany, gdy moduł PCM (Powerrain Control Module) znajdzie sygnał napięciowy w obwodzie FTF (Fuel Temperature Sensor), który nie mieści się w zakresie producenta.

Czujnik temperatury paliwa (FTF) jest zazwyczaj częścią składową czujnika składu paliwa (FCS). Daje to PCM dokładny odczyt składu paliwa i temperatury. Znajduje się on w linii pomiędzy zbiornikiem paliwa a szyną paliwową.

Jeżeli PCM wykryje sygnał wejściowy z FCS Sensor, który pokazuje, że temperatura paliwa nie mieści się w oczekiwanym zakresie lub jeżeli temperatura paliwa zmienia się o większy stopień niż oczekiwany od temperatury otoczenia, kod ten zaświeci się obok kontrolki Check Engine.