Kody DTC

Opis naprawy błędu P0182 – Niskie wejście obwodu czujnika temperatury paliwa

Przyczyny dla kodu OBD2 P0182 Ogólny

Przyczyny zapisania kodu błędu P0182 OBD2 są następujące

  • Wadliwy czujnik temperatury paliwa
  • Zwarcie do masy
  • Wiązka przewodów czujnika temperatury paliwa jest otwarta lub zwarta
  • Obwód czujnika temperatury paliwa słabe połączenie elektryczne
  • Uszkodzenie sterownika silnika

Kiedy zostanie wykryty kod P0182?

  • Zbyt niskie napięcie z czujnika jest wysyłane do ECM.

 

możliwe rozwiązania kodów DTC P0182 Generic
Kroki mające na celu usunięcie usterek związanych z kodem błędu P0182 OBDII powinny uwzględniać, co następuje:

Sprawdź swój pojazd pod kątem biuletynów serwisowych.
Sprawdzić okablowanie i związane z nim złącza. Jeśli są jakieś złe przewody, należy je naprawić lub w razie potrzeby wymienić.
Sprawdzić napięcie referencyjne i połączenie z masą na złączu czujnika temperatury paliwa. Jeśli nie ma napięcia referencyjnego, należy sprawdzić obwody odpowiadające złączu PCM.
Wymień czujnik temperatury paliwa.

 

Opis kodu DTC P0182 Ogólny
Ustawienie kodu DTC P0182 OBDII oznacza, że moduł PCM (Powerrain Control Module) wykrył, że sygnał napięcia z obwodu lub czujnika temperatury paliwa (FTS) jest poniżej oczekiwanego poziomu. Czujniki te są często zintegrowane z czujnikiem składu paliwa (FCS). To oznaczenie “A” odnosi się do konkretnej części obwodu.

Czujnik FTS jest przeznaczony do przekazywania PCM informacji o dokładnym składzie paliwa, a także do analizy temperatury paliwa. Czujnik ten znajduje się w linii pomiędzy zbiornikiem paliwa a szyną.

Jeżeli temperatura paliwa nie mieści się w określonym zakresie lub jeżeli jest zbyt niska w stosunku do temperatury otoczenia, należy zapisać kod P0182 i zaświecić kontrolkę silnika.