Kody DTC

Opis naprawy błędu P0169 – NIEWŁAŚCIWY SKŁAD PALIWA

Objawy kodu błędu P0169 

 • Kontrolka silnika jest podświetlona.
 • Przechowywane są inne kody DTC związane ze składem paliwa.

Przyczyny wystąpienia kodu OBD2 P0169
Czynniki, które decydują o konfiguracji kodu błędu P0169 OBD2 są następujące:

 • Paliwo ma wysoki poziom zanieczyszczeń.
 • Przewody lub złącza czujnika składu paliwa mogą powodować zwarcie lub otwarcie obwodu.
 • Czujnik składu paliwa może być uszkodzony.

Możliwe rozwiązania kodu DTC P0169
Aby rozwiązać problemy związane z kodem DTC P0169 OBDII należy wykonać następujące czynności:

  • Sprawdzić, czy paliwo nie jest zanieczyszczone w wysokim stopniu. Jeśli tak, to kod został ustalony w wyniku reakcji czujnika na zanieczyszcenia.
  • Jeśli nie zaobserowowano zanieczyszczeń, zaleca się wymianę czujnika.
  • Sprawdzić wszystkie elementy elektryczne związane z obwodem systemu. Sprawdzić, czy kable i złącza są wolne od wad. Dokonać niezbędnych napraw lub zmian.
  • Zmierz rezystancję czujnika składu paliwa. Po uzyskaniu wyniku należy porównać go z wynikiem określonym przez producenta. Wymień go w razie potrzeby.

Opis kodu DTC P0169
Czujnik składu paliwa jest urządzeniem elektronicznym zaprojektowanym w celu zapewnienia dokładnych informacji na temat składu paliwa przez moduł sterowania układu napędowego (PCM). Czujnik ten jest zazwyczaj zintegrowany w tej samej obudowie co czujnik temperatury paliwa. Podczas przechodzenia paliwa przez linię czujników, jest ono analizowane elektronicznie w celu określenia ilości wody lub innych zanieczyszczeń obecnych w paliwie. Oprócz składu paliwa, czujnik ten obserwuje temperaturę paliwa. Informacja ta wprowadzana jest do PCM w postaci sygnału napięciowego, który ujawnia stopień zanieczyszczenia paliwa.

Jeśli moduł sterujący układu napędowego znajdzie w czujniku składu paliwa sygnał wejściowy wskazujący, że poziom zanieczyszczenia paliwa jest zbyt wysoki, ustalany jest kod diagnostyczny P0169 OBDII.