Kody DTC

Opis naprawy błędu P0036 – Obwód sterowania grzałki HO2S, bank 1, czujnik 2

Kiedy zostanie wykryty kod P0036?

  • P0036 jest ustawiany, gdy ECM wykryje przerwę lub zwarcie do masy w obwodzie podgrzewacza sondy lambda

Przyczyny dla kodu OBD2 P0036 Ogólny
Gdy ustawiony jest kod DTC P0036, oznacza to, że wystąpiło jedno lub więcej z poniższych zdarzeń:

  • Obwód elementu grzejnego z czujnikiem tlenu może być zwarty.
  • Przewody obwodu grzejnika z czujnikiem tlenu mogą być zużyte lub posiadać korozję na złączach.
  • Wadliwy podgrzewany czujnik tlenu (H2OS) bank 1 czujnik 2
  • Przepalony bezpiecznik czujnika 2 podgrzewanej sondy lambda (H2OS) Bank 1
  • Podgrzewana sonda lambda (H2OS), wiązka przewodów czujnika 2, bank 1, jest otwarta lub zwarta
  • Podgrzewany czujnik tlenu (H2OS), bank 1, obwód 2 czujnika słabe połączenie elektryczne
  • Wadliwy moduł sterujący silnika (ECM)

Opis kodu DTC P0036 Ogólne
Pojazdy z wtryskiem paliwa wyposażone są w czujniki tlenu (O2), które znajdują się w układzie wydechowym, przed i za katalizatorem (TWC). Ich celem jest określenie ilości tlenu, dostosowanie układu paliwowego do uzyskania właściwego stosunku powietrza do paliwa, tj. 14,7:1.

Należy wspomnieć, że czujniki O2 (Oxygen Sensor) posiadają układ podgrzewający czujnik, w celu skrócenia czasu reakcji. W zależności od modelu, czujnik może korzystać z 3 lub 4 przewodów, z czego 2 są używane do sprzężenia zwrotnego czujnika do PCM (Powerrain Control Module). Pozostałe dwa przewody służą do zasilania grzałki. Jeśli chodzi o uziemienie, to jeśli czujnik jest 3-przewodowy, to jest on uziemiony przez układ wydechowy, a jeśli jest 4-przewodowy, to ma osobny przewód, który zapewnia uziemienie.

Po ustawieniu kodu diagnostycznego P0036 oznacza to, że czujnik tlenu znajdujący się po katalizatorze w Banku 1, doznał awarii w obwodzie elementu grzejnego.