Kody DTC

P0457 – Wykryto nieszczelność wlewu paliwa w układzie sterowania układu EVAP

Błąd OBD2 P0457 możliwe przyczyny

Przyczyny, które mogą prowadzić do ustanowienia kodu P0457, mogą być następujące:

  • Brak lub poluzowany korek wlewu paliwa
  • Zastosowano nieprawidłowy korek wlewu paliwa
  • Korek wlewu paliwa pozostaje otwarty lub nie zamyka się
  • Ciała obce uwięzione w korku wlewu paliwa
  • Wycieki z pojemnika EVAP lub zbiornika paliwa
  • Nieszczelny wąż układu EVAP
  • Nieszczelny zbiornik paliwa

P0457 Uwagi techniczne

Kod P0457 oznacza, że ​​moduł sterujący wykrył niewielki wyciek w emisji par (EVAP). Luźny korek wlewu paliwa jest najczęstszą przyczyną wyzwalającą kod P0457.


P0457 Opis

Moduł sterujący silnika (ECM) testuje układ emisji par (EVAP) pod kątem następujących warunków:
– Duże i małe wycieki
– Nadciśnienie
– Przepływ powietrza podczas niezarządzanych warunków
– Błędy czujnika poziomu paliwa i ciśnienia paliwa
– Uszkodzenie zaworu odpowietrzania i odpowietrzania EVAP błędy
ECM monitoruje czujnik ciśnienia w zbiorniku paliwa w celu określenia poziomu próżni / ciśnienia w układzie EVAP. ECM wydaje polecenie WŁĄCZENIA zarówno elektromagnesu przedmuchu EVAP, jak i zaworu odpowietrzającego EVAP, gdy warunki są spełnione, aby doprowadzić próżnię silnika do układu EVAP. ECM wydaje polecenie WYŁĄCZENIA elektromagnesu oczyszczania EVAP, gdy system osiągnie określony poziom próżni. Ten test sprawdza, czy można uzyskać próżnię w systemie EVAP. Brak wytworzenia próżni może być spowodowany dużym wyciekiem lub ograniczeniem.