Kody DTC

Opis naprawy błędu P0072 – Niskie wejście obwodu czujnika temperatury powietrza otoczenia

Przyczyny dla kodu OBD2 P0072 Ogólne

Przyczyny przechowywania kodu diagnostycznego P0072 OBD2 są następujące

  • Przerwa w obwodzie sygnałowym AAT Sensor.
  • Zwarcie w czujniku AAT.
  • Wadliwy czujnik temperatury powietrza otoczenia
  • Wiązka czujnika temperatury powietrza jest otwarta lub zwarta
  • Niewłaściwe połączenie elektryczne obwodu czujnika temperatury powietrza otoczenia

P0072 Znaczenie
Moduł sterujący zespołu napędowego ( PCM ) monitoruje czujnik temperatury powietrza otoczenia. PCM ustawia kod OBDII gdy temperatura powietrza zewnętrznego czujnika nie ma specyfikacji fabrycznych.

Opis kodu DTC P0072 Generyczny
Czujnik AAT (Ambient Air Temperature) przekształca temperaturę powietrza otoczenia w sygnał elektryczny. PCM (Powertrain Control Module) używa tego sygnału do kontroli prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Ponadto zgłaszana jest temperatura powietrza zewnętrznego.

PCM otrzymuje również wejścia z czujnika temperatury płynu chłodzącego silnik (ECT) oraz z czujnika temperatury powietrza wlotowego (IAT), które następnie porównuje z czujnikiem ATT, po pierwszym włączeniu przełącznika zasilania po dłuższym okresie postoju.

Kod DTC P0072 OBDII jest ustawiany, gdy wejścia te mają dużą różnice względem siebie. Należy pamiętać, że sygnały te są również monitorowane pod kątem poprawności, gdy silnik jest w pełni rozgrzany.