Kody DTC

Opis naprawy błędu P0071 – Zakres / działanie czujnika temperatury powietrza otoczenia

Przyczyny dla kodu OBD2 P0071 Ogólny

Najczęstszymi przyczynami ustawienia kodu diagnostycznego P0071 OBD2 są

  • Wadliwy czujnik temperatury powietrza otoczenia
  • Wiązka czujnika temperatury powietrza jest otwarta lub zwarta
  • Niewłaściwe połączenie elektryczne obwodu czujnika temperatury powietrza otoczenia

Najpierw zdiagnozuj kod P0071

Sprawdź „Możliwe przyczyny” wymienione powyżej. Sprawdź wzrokowo odpowiednią wiązkę przewodów i złącza. Sprawdź uszkodzone elementy i poszukaj zepsutych, zgiętych, wypchniętych lub skorodowanych zacisków.

 

Opis kodu DTC P0071 Ogólny
AAT (Ambient Air Temperature Sensor) zmienia temperaturę powietrza zewnętrznego na sygnał elektryczny, który jest wysyłany do PCM (Powertrain Control Module), który wykorzystuje go do wyświetlania temperatury powietrza zewnętrznego i modyfikowania działania klimatyzacji.

Do PCM wysyłany jest również sygnał z czujnika ECT (Temperatura płynu chłodniczego silnika) oraz czujnika IAT (Temperatura powietrza wlotowego), które są porównywane z czujnikiem AAT po włączeniu zasilania po okresie postoju. Jeśli na wszystkich tych wejściach występuje wąski zakres zmienności, obok podświetlenia kontrolki Check Engine ustawiany jest kod DTC P0071 OBDII.