Kody DTC

Opis naprawy błędu P0063 – Obwód sterowania grzałki czujnika 3. banku 2.

Przyczyny dla kodu OBD2 P0063 Ogólne

Problemy generowane przez kod DTC P0063 OBD2 są następujące

  • Możliwe, że jest zwarcie, skorodowane połączenie lub złe przewody.
  • Czujnik tlenu może być wewnętrznie zwarty.
  • Oporność lub pobór napięcia elementu grzejnego O2 Sensora może być nadmierny.

Kiedy zostanie wykryty kod P0063?
P0063 jest ustawiany, gdy ECM wykrywa nadmiernie niskie napięcie w obwodzie podgrzewacza sondy lambda

Opis kodu DTC P0063 Ogólne
Czujniki tlenu (O2) dostarczają informacje do Modułu Kontroli Układu Napędowego (PCM), który wykorzystuje je do określenia zawartości tlenu w układzie wydechowym. Dodatkowo, wejścia te monitorują wydajność przetwornika katalitycznego.

Moduł sterowania układem napędowym kontroluje temperaturę roboczą, umożliwiając tym samym krótszy czas włączenia silnika do obiegu zamkniętego i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń podczas rozruchu zimnego silnika. W przypadku, gdy PCM znajdzie sygnał napięciowy w obwodzie grzałki czujnika tlenu #3 na banku 2, który jest poniżej wymaganych poziomów, zostanie ustawiony kod diagnostyczny P0063 OBDII.