Kody DTC

Opis naprawy błędu P0055 – Czujnik 3. banku 1. rezystancja grzałki HO2S

P0055 Możliwe przyczyny

  • Wadliwy podgrzewany czujnik tlenu Bank 1 czujnik 3
  • Wiązka czujnika 2 banku 1 czujnika tlenu jest otwarta lub zwarta
  • Słabe połączenie elektryczne podgrzewanego czujnika tlenu, bank 1, obwód 3 czujnika

Najpierw zdiagnozuj kod P0055
Sprawdź „Możliwe przyczyny” wymienione powyżej. Sprawdź wzrokowo powiązaną wiązkę przewodów i złącza. Sprawdź uszkodzone komponenty i poszukaj zepsutych, zgiętych, wypchniętych lub skorodowanych zacisków.

Opis kodu DTC P0055 Generyczny
Kod DTC P0055 OBDII jest zapisywany, ponieważ PCM (Power Train Control Module) wykrywa rezystancję poza ustalonymi parametrami, w obwodzie sterującym czujnika tlenu (O2).

Chociaż kod ten wskazuje na problem z rezystancją, w okablowaniu lub nawet w PCM mogą wystąpić problemy z wysoką lub niską rezystancją. Jednak najprawdopodobniej przyczyną awarii jest problem z wewnętrzną rezystancją czujnika O2. Zwykle oczekuje się, że rezystancja w tym obwodzie będzie wynosić 8 omów lub blisko, jeśli wystąpi zmiana tej wartości, zaświeci się kontrolka Check Engine.