Kody DTC

Opis naprawy błędu P0054 – Czujnik 2. banku 1. rezystancja grzałki HO2S

P0054 Możliwe przyczyny

  • Wadliwy podgrzewany czujnik tlenu Bank 1 czujnik 2
  • Wiązka czujnika 2 banku 1 czujnika tlenu jest otwarta lub zwarta
  • Słabe połączenie elektryczne podgrzewanego czujnika tlenu, bank 1, obwód 2 czujnika

Najpierw zdiagnozuj kod P0054
Sprawdź „Możliwe przyczyny” wymienione powyżej. Sprawdź wzrokowo powiązaną wiązkę przewodów i złącza. Sprawdź uszkodzone komponenty i poszukaj zepsutych, zgiętych, wypchniętych lub skorodowanych zacisków.

Opis kodu DTC P0054 Generyczny
Kod DTC P0054 OBDII jest zapisywany, ponieważ PCM (Power Train Control Module) wykrywa rezystancję poza ustalonymi parametrami, w obwodzie sterującym czujnika tlenu (O2).

Chociaż kod ten wskazuje na problem z rezystancją, w okablowaniu lub nawet w PCM mogą wystąpić problemy z wysoką lub niską rezystancją. Jednak najprawdopodobniej przyczyną awarii jest problem z wewnętrzną rezystancją czujnika O2. Zwykle oczekuje się, że rezystancja w tym obwodzie będzie wynosić 8 omów lub blisko, jeśli wystąpi zmiana tej wartości, zaświeci się kontrolka Check Engine.