Kody DTC

P0017 – Pozycja wału korbowego / pozycja wałka rozrządu, czujnik B rzędu 1 – korelacja

Lokalizacja usterki

  • Położenie wału korbowego / wałka rozrządu, korelacja A czujnika 1. rzędu
  • czujnik wału korbowego lub wałka rozrządu

Jakie są najczęstsze przyczyny kodu P0017?

Podsumowując, typowe przyczyny kodu P0017 są następujące:

  • Wadliwy czujnik wału korbowego lub wałka rozrządu
  • Obwód czujnika wałka rozrządu lub wału korbowego jest otwarty lub zwarty
  • Pasek rozrządu / łańcuch przeskoczył
  • Pierścień foniczny/impulsator krzywki lub korby jest zsunięty / zepsuty
  • Problem w systemie VVT
  • ECM jest uszkodzony

Co oznacza kod P0017?

Czujnik położenia wałka rozrządu (EMP) służy do określania położenia wałka (ów) rozrządu. Przekazuje te informacje do modułu sterującego zespołu napędowego (ECM). ECM wykorzystuje następnie te informacje do sterowania wtryskiwaczami paliwa, a w niektórych aplikacjach do pomiaru zapłonu. Czujnik położenia wału korbowego (CKP) przekazuje pozycję wału korbowego i obroty silnika do modułu ECM lub modułu zapłonu. Ta informacja jest używana, ale ECM do kontrolowania czasu zapłonu, aw niektórych aplikacjach jest również wykorzystywany do kontroli wtrysku paliwa.