Kody DTC

U1000 – awaria sygnału Linia komunikacyjna CAN

U1000 – awaria sygnału Linia komunikacyjna CAN

Możliwe przyczyny

  • Wiązka komunikacyjna kontrolera sieci CAN (CAN) jest otwarta lub zwarta.
  • Uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM)
  • Zwarcie do nadwozia szyny CAN.

Kiedy zostanie wykryty kod?

  • Gdy ECM nie transmituje ani nie odbiera sygnału CAN komunikacji OBD (diagnostyka związana z emisją) przez 2 sekundy lub dłużej.

U1000 Opis
CAN (Controller Area Network) to szeregowa linia komunikacyjna do zastosowań w czasie rzeczywistym. Jest to wielopoziomowa linia komunikacyjna w pojazdach o dużej prędkości transmisji danych i doskonałej zdolności wykrywania błędów. Każda jednostka sterująca w sieci dzieli się informacjami i łączami z innymi jednostkami sterującymi podczas pracy (nie jest niezależna). W komunikacji CAN jednostki sterujące są połączone z 2 liniami komunikacyjnymi (linia CAN H, linia CAN L), co pozwala na dużą transmisję informacji przy mniejszym okablowaniu. Każda jednostka sterująca przesyła / odbiera dane, ale selektywnie odczytuje tylko wymagane dane.