Kody DTC

P1320 – Sygnał zapłonu

P1320 – Sygnał zapłonu

Możliwe przyczyny

  • Uszkodzony zespół tranzystora mocy wbudowany w cewkę zapłonową
  • Obwód pierwotny cewki zapłonowej jest otwarty lub zwarty
  • Słabe połączenie elektryczne
  • Wadliwe Przewody układu zapłonowego
  • Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego

Uwagi techniczne

Najczęstszą przyczyną, która wyzwala kod P1320 są cewki zapłonowe, jedna lub więcej cewek zapłonowych może nie działać. Nawet jeśli cewki pracują poprawnie, rezystancja dla jednej lub więcej cewek jest większa lub mniejsza niż oczekuje moduł sterujący silnika (ECM).  Zwykle cewka ulega uszkodzeniu w ciężkich warunkach (twarde przyspieszenie) lub w określonych temperaturach. Kod P1320 oznacza, że występuje problem z “cewką zapłonową” lub przewodem do cewki zapłonowej. W przypadku niektórych modeli bez indywidualnych cewek zapłonowych, gdy cewka zapłonowa jest zespolona należy wymienić cały moduł cewki, aby rozwiązać problem.

Kiedy zostanie wykryty kod?

Gdy sygnał zapłonu w obwodzie pierwotnym nie jest wysyłany do modułu sterującego silnika (ECM) podczas rozruchu lub pracy silnika.

P1320  Opis

Sygnał zapłonu z modułu sterującego silnika (ECM) jest wysyłany i wzmacniany przez tranzystor mocy. Tranzystor mocy włącza i wyłącza główny obwód cewki zapłonowej. Ta operacja włączania / wyłączania indukuje właściwe wysokie napięcie w obwodzie wtórnym cewki.