Kody DTC

Opis jak naprawić błąd P1101 Masowy czujnik przepływu powietrza dolotowego

Możliwe przyczyny powodujące błąd p1101

 • Wadliwy czujnik masowego przepływu powietrza
 • Wyciek powietrza przed lub po czujniku (przepływomierzem)
 • Wiązka czujnika masowego przepływu powietrza jest otwarta lub zwarta.
 • Nieprawidłowe połączenie elektryczne obwodu czujnika przepływu powietrza
 • Przepływomierz zabrudzony olejem
 • Zapchany filtr powietrza
 • Zatkana odma silnika

 

Możliwe rozwiązania kodu DTC P1101

Kroki potrzebne do rozwiązania kodu DTCt P1101 OBDII , należy wziąć pod uwagę następujące kwestie :

Zapoznaj się ze schematami, wyprowadzeniem i szczegółowymi instrukcjami producenta pojazdu .

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się technicznymi biuletynami serwisowymi ( TBS ), aby zapoznać się z krokami diagnostycznymi producenta.
Sprawdź wzrokowo okablowanie prowadzące do czujnika MAF . Jeśli stwierdzisz, że jest ono uszkodzone w wyniku stopienia lub zużycia, dokonaj koniecznych napraw lub wymiany.
Sprawdź, czy przepływ powietrza lub filtr nie jest zatkany.
Wymontuj czujnik przepływu powietrza , aby sprawdzić, czy jest wolny od zanieczyszczeń olejowych itp. W takim przypadku musisz wykonać odpowiednią konserwację.
Za pomocą woltomierza zmierz czy do czujnika MAF dociera napięcie zasilania oraz masa

Następnym krokiem jest sprawdzenie ciągłości między obwodu sygnałowego pomiędzy przepływomierzem a modułem, ECM


Uwagi techniczne

 • Przed wymianą czujnika przepływu masowego powietrza spróbuj wymienić filtr powietrza i wyczyścić czujnik preparatem czyszczącym. Sprawdź szczelność układu dolotowego
 • Sprawdź wzrokowo odpowiednią wiązkę elektryczną przewodów i złącza. Sprawdź uszkodzone komponenty i poszukaj zepsutych, zgiętych, wypchniętych lub skorodowanych zacisków.
 • Zresetuj kod . Jeśli kod wróci, może być konieczna wymiana czujnika masowego przepływu powietrza.

Kiedy zostanie wykryty kod?

 • Moduł sterujący silnika (ECM) wykrył sygnał czujnika masowego przepływu powietrza (MAF) powyżej lub poniżej skalibrowanego ograniczenia

P1101 Możliwe objawy
 • Lampka silnika włączona (lub lampka ostrzegawcza serwisowa silnika pojazd wkrótce)
 • Nierówna praca silnika
 • Błędy związane z sondą lambda

P1101 Opis

Masowy przepływ powietrza (obwód czujnika MAF jest monitorowany przez moduł sterujący układu napędowego (ECM) w celu uzyskania sygnału wejściowego z wejścia zewnętrznego (lub napięciowego). Jeśli podczas włączania silnika wyłączony jest sygnał napływu powietrza większy niż 0,27 V, test kończy się niepowodzeniem Podobnie, jeśli podczas pracy silnika z kluczem ON sygnał napływu powietrza nie mieści się w zakresie od 0,46 V do 2,44 V, test kończy się niepowodzeniem.