Kody DTC

P0720 Obwód wyjściowy prędkości silnika – usterka

P0720 – Awaria obwodu czujnika prędkości wyjściowej

Możliwa przyczyna

  • Usterka wiązki czujnika prędkości skrzyni biegów
  • W obwodzie czujnika prędkości obrotowej jest przerwana lub zwarcie
  • Obwód czujnika prędkości obrotowej słabe połączenie elektryczne
  • Uszkodzenie impulsatora w skrzyni
  • uszkodzony czujnik

Kiedy zostanie wykryty kod? p0720

  • Diagnostyczny kod usterki zostaje wykryty, gdy moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) nie otrzymuje prawidłowego sygnału napięciowego z czujnika.

Możliwe objawy

  • Włączenie kontrolki awarii
  • Nieprawidłowe wskazania prędkościomierza
  • Możliwe problemy z przyspieszaniem
  • szarpanie skrzyni biegów

P0720 Opis

Czujnik prędkości wykrywa obrót mechanizmu blokady zapadki postojowej koła zębatego jałowego i emituje sygnał impulsowy. Sygnał impulsowy jest przesyłany do modułu sterującego skrzyni biegów (TCM), który przekształca go w prędkość pojazdu.