Kody DTC

P0562 – Niskie napięcie w układzie ładowania

Przyczyny ogólnego kodu OBD2 P0562

Przyczyny konfiguracji kodu diagnostycznego P0562 OBD2 to :

  • Niski poziom naładowania baterii.
  • Akumulator może być uszkodzony.
  • Może występować problem w rezystancji kabla biegnącego od alternatora do akumulatora.
  • Być może występuje zwarcie między alternatorem a modułem sterującym silnika (ECM).
  • Alternator może być uszkodzony
  • Uszkodzony akumulator
  • Luźny lub brakujący pasek napędowy alternatora

Kiedy zostanie wykryty kod?

Moduł sterujący silnika (ECM) wykrył, że poziom napięcia w układzie elektrycznym jest poza zakresem.


Możliwe rozwiązania kodu DTC P0562 Generic

Aby naprawić kod DTC P0562 , możesz sprawdzić następujące elementy:

  • Przy uruchomionym pojeździe włącz reflektory i przyspiesz obroty, aby zwiększyć napięcie w układzie. Następnie za pomocą cyfrowego narzędzia do pomiaru woltomierza sprawdź, czy napięcie akumulatora wynosi od 13,2 do 14,7 woltów. W przypadku, gdy napięcie jest niższe niż 12 woltów lub wręcz przeciwnie powyżej 15,5 wolta, winowajcą prawdopodobnie jest alternator. Jeśli wyniki napięcia mieszczą się w odpowiednich granicach, usuń kody i sprawdź, czy pojawiają się ponownie.
  • Sprawdź połączenia modułu ECM (modułu sterującego zespołu napędowego) szukaj przetartych kabli i sprawdź czy nie występuje korozja w złączach elektrycznych
  • Sprawdź napięcia w module sterującym układu napędowego (ECM). W tym celu odłącz ujemny przewód akumulatora, a następnie odłącz przewody prowadzące do modułu sterującego układu napędowego (ECM). Następnie ponownie podłącz kabel akumulatora i przestaw włącznik zasilania. Za pomocą multimetru sprawdź obwód zasilania ECM. Upewnij się, że w ECM jest dobre uziemienie i sprawdź kabel od ECM do wyłącznika zapłonu, na wypadek, gdyby napięcie akumulatora nie mieściło się w wymaganych parametrach.

P0562 Znaczenie

Akumulator dostarcza energię elektryczną do modułu sterującego silnika ( ECM ), nawet gdy wyłącznik zapłonu jest WYŁĄCZONY. Ta energia elektryczna umożliwia ECM przechowywanie danych, takich jak historia diagnostycznego kodu usterki (DTC), dane stop-klatki, wartości mieszanki paliwa i inne dane. Jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej minimalnego poziomu, moduł ECM stwierdzi, że w obwodzie zasilania wystąpiła awaria. Przy następnym uruchomieniu silnika ECM włączy lampkę kontrolną awarii (MIL) i zostanie ustawiony kod DTC.