Kody DTC

P0491 – System wtrysku wtórnego powietrza niewystarczający przepływ Bank 1

Przyczyny kodu OBD2 P0491 Generic

Przyczyny konfiguracji kodu DTC P0491 OBD2 to :

 • Zawór zwrotny może być uszkodzony,
 • Pompa powietrza może zostać uszkodzona.
 • Mogą występować uszkodzone złącza lub kable.
 • Przepalony bezpiecznik.
 • Uszkodzony przekaźnik pompy powietrza.
 • Mogą wystąpić wycieki, jeśli układ wtryskowy steruje zaworami zwrotnymi powietrza.
 • Węże ciśnieniowe mogą przeciekać.

Objawy ogólnego kodu błędu P0491

 • Kontrolka silnika ( Sprawdź silnik ).
 • Hałas mechaniczny pompy powietrza spowodowany uszkodzeniem.
 • Problemy z przyspieszeniem podczas cyklu rozgrzewania.
 • Nagła stagnacja w cyklu grzewczym.

Opis kodu DTC P0491 Ogólny

Układ wtryskowy składa się z pompy powietrza, kolektora wydechowego, wlotowego zaworu zwrotnego i przełącznika kontroli próżni, ponadto przełącznik ma obwód elektryczny i są węże próżniowe. System ten wysyła świeże powietrze do spalin podczas rozruchu na zimno, w ten sposób doprowadzany jest tlen i gazy spalinowe. Dzięki temu zapewnione jest całkowite spalanie węglowodorów. Po około minucie system się wyłącza.