Kody DTC

P0444 – Awaria obwodu kontrolnego zaworu odpowietrzania par paliwa

Jakie są najczęstsze przyczyny kodu P0444?

Typowe przyczyny kodu P0444 mogą obejmować dowolne lub wszystkie z poniższych:

  • Uszkodzone, spalone, zwarte lub skorodowane przewody i / lub złącza.
  • Elektrozawór kontroli przedmuchiwania układu odprowadzania par paliwa (EVAP) jest otwarty lub zwarty
  • Elektrozawór przedmuchu układu odprowadzania par paliwa (EVAP) Słabe połączenie elektryczne obwodu sterującego
  • Zawór odpowietrzający utknął w pozycji otwartej.
  • Błąd PCM. Należy jednak pamiętać, że jest to rzadkie zdarzenie, a usterki należy szukać gdzie indziej przed wymianą dowolnego sterownika.

Kiedy zostanie wykryty kod P0444?

– Zbyt niskie napięcia jest przesyłany do ECM przez zawór odpowietrzania par paliwa


Możliwe rozwiązania kodu DTC P0444 Ogólne

  • Sprawdź wszystkie złącza i sprawdź, czy są one prawidłowo podłączone. Poszukaj zużytych, uszkodzonych lub wadliwych kabli. Wymień te, które są w złym stanie.
  • Za pomocą schematów elektrycznych producenta zidentyfikuj typ obwodu, z którego korzysta Twój pojazd. Następnie za pomocą miernika cyfrowego dostosowanego do skali woltowej sprawdź obecność napięcia akumulatora przy włączonym i wyłączanym kluczu po stronie zasilania złącza zaworu par paliwa. Jeśli nie ma napięcia akumulatora, sprawdź okablowanie pod kątem przyczyny utraty napięcia. Odłączyć wtyczkę od elektromagnesu zaworu sterującego opróżniania i wiązki przewodów PCM i sprawdzić ciągłość po stronie sterowania wiązki przewodów.
  • Sprawdź, czy rezystancja jest zgodna ze specyfikacjami fabrycznymi, jeśli nie ma ciągłości, możesz zmienić elektromagnes.
  • Sprawdź, czy system kontroli emisji par (EVAP) jest prawidłowo aktywowany przez moduł sterujący układu napędowego (PCM). Jeśli działa poprawnie, należy dokładnie sprawdzić złącze wiązki przewodów PCM .

Opis kodu DTC P0444 Ogólny

Pojazdy z silnikami układu kontroli emisji par (EVAP) usuwają nadmiar oparów paliwa. Opary są pobierane ze zbiornika paliwa, ponieważ w przeciwnym razie mogą zostać wydalone do atmosfery. Opary te są kierowane do wlotu silnika, poprzez przewód próżniowy, gdy dociera on do wlotu silnika, zawór odpowietrzający sterowany przez moduł sterujący zespołu napędowego (PCM) mierzy ilość oparów paliwa.

Control Module Powertrain (PCM) stale monitoruje zawór sterujący  kiedy zauważa, że nie ma żadnej zmiany napięcia w stosunku do zaworu, ustawia kod usterki P0444 OBD2 . Podobnie można ustalić, czy odczyty uzyskane z układu EVAP nie są zgodne z parametrami producenta.