Kody DTC

P0441 Układ odprowadzania par paliwa – błędny przepływ oczyszczania

błąd p0441 code

Błąd OBD2 P0441 możliwe przyczyny

Przyczyny, które mogą prowadzić do ustanowienia kodu P0441, mogą być następujące:

  • Brakujący korek wlewu paliwa
  • Niewłaściwy korek wlewu paliwa
  • Usterka zaworu odprowadzania par paliwa z zbiornika paliwa (evap)
  • Przełamany przewód odprowadzający pary paliwa do kolektor ssącego
  • Zwarte, uszkodzone lub skorodowane przewody i / lub złącza.
  • Nieszczelność przewodów podcisnieniowych

Uwagi techniczne

Kod P0441 oznacza, że moduł sterujący wykrył wyciek z EVAP (Evaporation Emission).

Luźny korek wlewu paliwa jest najczęstszą przyczyną, która wyzwala kod P0441.


Kiedy zostanie wykryty kod?

  • Ciśnienie w zasobniku z węglem aktywnym i zbiorniku paliwa nie spada podczas sterowania zaworem odprowadzania par paliwa

Możliwe objawy

  • Włączenie kontrolki awarii silnika
  • Możliwe wyczuwalny zapach paliwa spowodowany uwolnieniem oparów paliwa

P0441 Opis

Moduł sterujący silnika (ECM) testuje układ EVAP (EVAP) w następujących warunkach: – Duże i małe nieszczelności – Nadmiar próżni – Przepływ czyszczący w warunkach braku polecenia – Usterki czujnika poziomu paliwa i ciśnienia paliwa – EVAP Purge i Usterki zaworu odpowietrzającego Moduł ECM monitoruje czujnik ciśnienia w zbiorniku paliwa w celu określenia poziomu podciśnienia / ciśnienia w układzie EVAP. Moduł ECM nakazuje WŁĄCZENIE zarówno zaworu elektromagnetycznego odsysania układu EVAP, jak i zaworu odpowietrzającego EVAP, gdy spełnione są odpowiednie warunki w celu zastosowania podciśnienia silnika w układzie EVAP. ECM rozkazuje wyłączyć elektromagnetyczny zawór odsysania układu EVAP, gdy system osiągnie określony poziom podciśnienia. Ten test sprawdza, czy można osiągnąć próżnię w systemie EVAP. Niewykonanie próżni może być spowodowane dużym wyciekiem lub ograniczeniem przepływu.


Co oznacza kod P0441?

Kod błędu OB0 II P0441 jest zdefiniowany jako „Nieprawidłowy przepływ układu kontroli emisji par” i jest ustawiany, gdy PCM (moduł sterujący zespołu napędowego) wykryje, że część układu EVAP (kontrola emisji par) nie działa poprawnie. Typowe systemy EVAP składają się ze zbiornika paliwa, korka wlewu paliwa, czujników ciśnienia i przepływu, zbiornika na węgiel aktywny, zaworu odpowietrzającego z elektrozaworem sterującym, przewodów paliwowych i próżniowych, przewodów węży paliwowych i przewodów elektrycznych / złączy.

Różne czujniki w systemie EVAP przekształcają zmiany ciśnienia lub natężenia przepływu w systemie na napięcia sygnałowe, które PCM porównuje ze wstępnie zdefiniowanymi wartościami. Gdy PCM odbierze napięcie sygnału, które nie jest zgodne z oczekiwaną wartością dla danego stanu pracy, kod zostanie zapisany i może zapalić się lampka ostrzegawcza. Należy zauważyć, że podczas gdy większość w większości aplikacji ostrzeżenie zostanie uruchomione przy pierwszej awarii, kilka aplikacji wymaga kilku cykli błędów, zanim zaświeci lampka ostrzegawcza.

Funkcją systemu EVAP jest wychwytywanie oparów paliwa, zanim będą mogły uciec do atmosfery. Opary paliwa są zbierane i albo przepuszczane przez kanister z węglem aktywnym, w którym węgiel aktywowany przechowuje opary, zanim zostaną przekazane do kanału wlotowego przez sieć węży, które mają zostać spalone jako część mieszanki paliwowo-powietrznej, gdy pozwalają na to warunki operacyjne . Szybkość przepływu zebranych oparów jest kontrolowana przez zawór odpowietrzający, który otwiera się lub zamyka stopniowo w odpowiedzi na sygnały wysyłane do niego z PCM, który z kolei odbiera sygnały oparte na ciśnieniu z czujników ciśnienia w systemie EVAP.

Należy pamiętać, że szybkość, z jaką opary paliwa są dostarczane do silnika w celu spalania, nie jest stała. Na przykład, gdy silnik znajduje się pod dużym obciążeniem, które wymaga dodatkowego paliwa, PCM nakazuje systemowi EVAP dostarczenie dużych ilości oparów paliwa. I odwrotnie, gdy silnik pracuje przy stałym obciążeniu, dostępne opary paliwa będą uwalniane powoli i stopniowo, przy czym czujniki tlenu służą do ostrzegania PCM, gdy mieszanina powietrze / paliwo osiągnie nadmiernie bogaty stan, w którym to momencie PCM zmniejszy szybkość przepływu pary.