Kody DTC

P0327 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) – niski sygnał wejściowy

Objawy kodu błędu P0327 Ogólne

  • Możliwe, że silnik może stracić moc
  • Obroty silnika falują

Przyczyny kodu OBD2 P0327 
Kod P0327 może być spowodowany przez jeden lub więcej z poniższych problemów:

  • Przerwy w zapłonie silnika
  • Uszkodzona cewka zapłonowa
  • Złe połączenie elektryczne z KS (Knock Sensor).
  • Niektóre przewody w obwodzie KS mogą się zwierać lub ocierać o nadwozie lub silnik.
  • Czujnik spalania stukowego może być uszkodzony.
  • Moduł sterowania silnikiem (ECM) / moduł sterowania mechanizmu napędowego (PCM) może ulec awarii.

Opis kodu DTC P0327 Ogólny
Czujnik KS (Knock Sensor) jest odpowiedzialny za powiadamianie ECM (Engine Control module) w przypadku, gdy jeden lub więcej jego cylindrów wykrywa “spalanie stukowe”  co może uszkodzić silnik, jeśli nie zostanie szybko skorygowane. Informacje te są wykorzystywane przez moduł sterowania silnikiem (Engine Control Module – ECM) w celu dostosowania silnika tak, aby nie stukał.

W przypadku, gdy czujnik detonacji (KS) znajdujący się w banku numer 1 wytwarza niskie napięcie wyjściowe, które może wynosić 0,5 V, tworzony jest kod DTC P0327. Kod ten może pojawiać się sporadycznie.