Kody DTC

P0151 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – niskie napięcie

Objawy kodu błędu P0151 Ogólne

  • Sprawdź, czy kontrolka silnika jest włączona.
  • Zużycie paliwa jest wyższe niż normalnie.
  • Nadmierny dym wydalany przez wydech.

Przyczyny kodu OBD2 P0151 Generyczny
Zakład P0151 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów:

  • Możliwe, że rezystancja w obwodzie sygnałowym czujnika tlenu (O2) jest wysoka.
  • W obwodzie sygnałowym czujnika tlenu (O2) może wystąpić zwarcie przy napięciu.
  • Czujnik O2 może być wadliwy.

Opis kodu DTC P0151 Ogólny
Kod diagnostyczny P0151 odnosi się do pierwszego czujnika tlenu (O2) znajdującego się na stanowisku 2, z przodu katalizatora. Ten czujnik tlenu mierzy ilość tlenu wydalanego przez spaliny. Odgrywa on fundamentalną rolę w obwodzie sterowania, który stale sprawdza, czy mieszanka powietrzno-paliwowa jest prawidłowa. Wysyła sygnał, który jest wykorzystywany do obsługi dostarczania paliwa w zamkniętej pętli.

Znaczenie tego podstawowego kodu postaci jest takie, że napięcie O2 (czujnika tlenu) pozostaje niskie od ponad 2 minut. Jest to rozumiane przez moduł sterowania silnikiem (ECM) jako stan niskiego napięcia i dlatego ustanawia kod błędu P0151 OBD2.