Kody DTC

P0147 – AWARIA OBWODU GRZEJNEGO CZUJNIKA TLENU (O2)

Objawy kodu błędu P0147 Ogólne

  • Sprawdzić podświetlenie światła silnika.
  • Uruchomienie pojazdu może być trudne lub wręcz niemożliwe.

Przyczyny kodu OBD2 P0147 Generyczny

  • Być może wystepuje zły stan kabli lub złączy związanych z czujnikiem tlenu.
  • Obwód nagrzewnicy czujnika O2 może być uszkodzony.
  • Możliwe, że czujnik tlenu jest uszkodzony.

Opis kodu DTC P0147 Generyczny
Czujniki tlenu (O2) posiadają grzałkę, która ma na celu pomóc czujnikowi osiągnąć temperaturę wymaganą do pracy w krótszym czasie. W ten sposób obserwuje się redukcję emisji zanieczyszczeń, a także pozwala utrzymać silnik w obiegu zamkniętym na biegu jałowym.

Obwód grzejnika jest zasilany napięciem 12 V oraz uziemieniem. Napięcie to może być zasilane przez moduł sterowania mechanizmem napędowym (PCM) lub obwód zapłonowy.

PCM stale monitoruje czas potrzebny na aktywację czujników O2 po uruchomieniu silnika. W przypadku, gdy jeden z tych czujników osiągnie temperaturę pracy zbyt długo, skonfigurowany zostanie kod usterki diagnostycznej P0147 OBD2.