Kody DTC

P0133 – OBWÓD CZUJNIKA O2 REAKCJA POWOLNA (CZUJNIK BANKU 1 1)

Objawy kodu błędu P0133 Ogólne
Sprawdzić, czy lampka kontrolna silnika jest włączona.

Silnik traci moc.

Przyczyny kodu OBD2 P0133 Generyczny
Problemy, które mogą prowadzić do ustanowienia kodu diagnostycznego P0133 mogą być:

  • Może być przeciek lewego powietrza
  • Nieprawidłowe ciśnienie paliwa.
  • Masowy czujnik przepływu powietrza (MAF) może być zabrudzony.
  • Okablowanie związane z czujnikiem tlenu (O2) może mieć wady, takie jak tarcie, pęknięte lub zużyte przewody.
  • Obecność oleju w czujniku tlenu (O2),

Opis kodu DTC P0133 Generyczny
Czujnik tlenu (O2) numer 1, znajdujący się w banku numer 1, jest używany przez ECM (Engine Control module) do kontrolowania ilości tlenu opuszczającego silnik. Ten czujnik O2 wysyła sygnał do ECM (Engine Control Module), który wykorzystuje ten sygnał do regulacji stosunku paliwo/powietrze. Regulując stosunek powietrza do paliwa, kontroluje się zużycie paliwa oraz ogranicza się ilość zanieczyszczeń powietrza opuszczających silnik. Stosunek powietrze/paliwo jest przesyłany do ECM jako odczyt napięcia.

Wyjście napięciowe czujnika tlenu (O2) zmienia się z powodu zmian w gazie i powietrzu. Zmiana ta jest natychmiastowa, na przykład przy przyspieszaniu pojazdu napięcie wyjściowe musi się szybko zmieniać, ponieważ zmienił się również stosunek paliwo/powietrze.

Kod DTC P0133 OBD2 wskazuje, że ECM wykrył, że czujnik tlenu (O2) nie zmienił napięcia na tyle szybko, aby zmienić stosunek paliwo/powietrze. Dlatego ten kod błędu jest definiowany jako “wolna reakcja” w obwodzie czujnika tlenu (O2), ponieważ układ nie reaguje tak szybko jak powinien.