Kody DTC

P0024 – POŁOŻENIE WAŁKA ROZRZĄDU “B” – ZBYT DUŻE OPÓŹNIENIE CZASOWE LUB WYDAJNOŚĆ SYSTEMU (BANK 2)

Objawy kodu błędu P0024 Ogólne

  • Zapala się kontrolka MIL (Engine Malfunction).
  • Utrata mocy
  • Szarpanie silnika
  • Nierówna praca na biegu jałowym

Przyczyny kodu OBD2 P0024 Generyczny
Przyczyny  kodu błędu P0024 OBD2 są następujące:

  • Nieprawidłowe ustawienie wałka rozrządu.
  • Problemy z układem elektrycznym cewki sterującej zaworem synchronizującym.
  • Przepływ oleju do komory tłokowej.
  • Cewka sterująca zaworem może być uszkodzona.

Opis kodu DTC P0024 Generyczny
Kod DTC P0024 OBDII odnosi się do komponentów systemu zmiennej dystrybucji (VVT). Jest to system, który jest stosowany w silnikach w celu uzyskania większej mocy w różnych punktach pracy.

Jeśli synchronizacja krzywek przekracza limit ustawiony przez producenta, kontrolka Check Engine jest podświetlona i kod ten jest ustawiony. Kod ten jest zazwyczaj spowodowany brakiem smarowania olejem