Kody DTC

P0443 Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. – usterka

Objawy kodu błędu P0443 Ogólne

  • Sprawdź, czy kontrolka silnika jest włączona.
  • Praca silnika może być nierówna.
  • Nnadmierne ciśnienie w zbiorniku paliwa

Przyczyny kodu OBD2 P0443 Generyczny
Kod P0443 może być spowodowany przez jeden lub więcej z poniższych problemów:

  • Cewka zaworu może być zwarta.
  • Sterownik silnika może  być uszkodzony
  • Wiązka przewodów ocierająca się o inny element powodując zwarcie lub otwarcie w obwodzie sterowania
  • Zużycie uszkodzenie lub zwarcie z powodu wtargnięcia wody

Opis kodu DTC P0443 Generyczny
EVAP (The evapaurative emission control system) jest odpowiedzialny za kontrolowanie oparów ze zbiornika paliwa, tak aby dostały się one do silnika i zostały spalone, zamiast zostać wydalone do atmosfery. Składa się on z elektromagnesu, który steruje zaworem odpowietrzającym zbiornik paliwa

ECM (Engine Control module) kontroluje zawór poprzez aktywację obwodu uziemienia, a tym samym zawór odpowietrzający otwiera się w określonym czasie, umożliwiając przedostanie się tych gazów do silnika.

Gdy cewka zaworu nie jest aktywna, moduł sterowania silnikiem (ECM) powinien obserwować wysokie napięcie w obwodzie uziemienia, gdy cewka jest aktywna, ECM powinien widzieć napięcie uziemienia na niskim poziomie, bardzo zbliżonym do 0.

Jeśli moduł sterowania silnikiem (ECM) nie zauważa spodziewanych napięć lub stwierdzi wystąpienie zwarcia w obwodzie, wówczas ustala się kod diagnostyczny P0443.