Kody DTC

P0116 Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – sygnał poza zakresem/wydajność

Opis kodu DTC P0116 Ogólny

Kod błędu OB0 II P0116 jest zdefiniowany jako „Awaria obwodu temperatury cieczy chłodzącej silnika” i jest ustawiany, gdy ECM (moduł sterujący silnika) wykrywa wartość napięcia w obwodzie czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika, która wykracza poza ustalony zakres.

Przyczyny ogólnego kodu awarii P0116

 • Wadliwy czujnik ECT lub wysoka rezystancja w okablowaniu czujnika
 • Zwarcie do masy w obwodzie sygnału ECT
 • Wadliwe lub uszkodzone złącza
 • Uszkodzona wiązka przewodów Luźne zaciski na ECT lub komputerze
 • Przegrzany silnik
 • Przetarte, uszkodzone, zwarte lub skorodowane przewody i złącza.
 • Wadliwe czujniki temperatury płynu chłodzącego.
 • Niski poziom płynu chłodzącego silnik. Należy pamiętać, że inne lampki ostrzegawcze i kody mogą być obecne, gdy poziom płynu chłodzącego jest niski.
 • Słaba cyrkulacja chłodziwa.
 • Awaria modułu sterującego silnika. Należy pamiętać, że jest to rzadkie zdarzenie, a usterki należy najpierw szukać gdzie indziej przed wymianą dowolnego sterownika.

Objawy ogólnego kodu awarii P0116

 • Wentylatory chłodnicy zaczynają pracować chwile po uruchomieniu auta
 • Zapalona kontrolka awarii silnika
 • Sprężarka klimatyzacji AC otrzyma polecenie WYŁĄCZENIA