Kody DTC

P1101 MAF Masowy czujnik przepływu powietrza dolotowego

Możliwe przyczyny

  • Wadliwy czujnik masowego przepływu powietrza
  • Wyciek powietrza przed lub po czujniku
  • Wiązka czujnika masowego przepływu powietrza jest otwarta lub zwarta.

Uwagi techniczne

Przed wymianą czujnika przepływu masowego powietrza spróbuj wymienić filtr powietrza i wyczyścić czujnik przepływu powietrza masą czyszczącą czujnik przepływu powietrza. Zresetuj kod i pojazd. Jeśli kod wróci, może być konieczna wymiana czujnika masowego przepływu powietrza.


Kiedy zostanie wykryty kod?

  • Moduł sterujący silnika (ECM) wykrył sygnał czujnika masowego przepływu powietrza (MAF) powyżej lub poniżej skalibrowanego ograniczenia

P1101 Opis

Masowy przepływ powietrza (obwód czujnika MAF jest monitorowany przez moduł sterujący układu napędowego (ECM) w celu uzyskania sygnału wejściowego z wejścia zewnętrznego (lub napięciowego). Jeśli podczas włączania silnika wyłączony jest sygnał napływu powietrza większy niż 0,27 V, test kończy się niepowodzeniem Podobnie, jeśli podczas pracy silnika z kluczem ON sygnał napływu powietrza nie mieści się w zakresie od 0,46 V do 2,44 V, test kończy się niepowodzeniem.