Kody DTC

P0601 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd sumy kontrolnej pamięci

P0601 Wewnętrzny moduł sterujący – błąd sumy kontrolnej pamięci

Możliwe przyczyny

  • Usterka Modułu sterujący pracą silnika (ECM)
  • Wiązka modułu sterującego silnika (ECM) jest otwarta lub zwarta
  • Moduł sterujący silnika (ECM) słaba masa
  • Niskie napięcie akumulatora

P0601 Opis

  • Występuje problem z pamięcią tylko do odczytu ECM / PCM (ROM) lub Read Access Memory (RAM)