Kody DTC

P0174 Czujnik O2 (Bank 2) – mieszanka zbyt uboga

P0174 Czujnik O2 (Bank 2) – mieszanka zbyt uboga

Możliwe przyczyny

 • Wycieki powietrza wlotowego
 • Wadliwy pierwszy podgrzewany czujnik tlenu (sonda lambda)
 • Nieprawidłowe spalanie
 • Wadliwe wtryskiwacze paliwa
 • Wycieki gazów wydechowych
 • Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
 • Brak paliwa
 • Wadliwy czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)
 • Nieprawidłowe podłączenie węża odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV)

Uwagi techniczne

Jeśli P0171 jest połączony z kodem P0174, jest bardzo prawdopodobne, że problem jest spowodowany wyciekiem powietrza dolotowego. Jeśli nie ma wycieków wlotowych, następnym krokiem jest wymiana filtra powietrza i wyczyszczenie przepływomierza. Jeśli problem będzie się powtarzał, może zajść potrzeba wymiany przedniego czujnika tlenu (O2).

Kiedy zostanie wykryty kod?

 • Układ wtrysku paliwa nie działa prawidłowo (Stosunek mieszanki paliwa jest zbyt ubogi.)

Możliwe objawy

 • Zapalenie się kontrolki awarii
 • Nadmierne zużycie paliwa

P0174 Opis

Dzięki zastosowaniu sterowania samokontroli mieszanki powietrze / paliwo rzeczywisty stosunek mieszanki może być zbliżony do teoretycznego stosunku mieszanki w oparciu o sygnał sprzężenia zwrotnego stosunku mieszanki z podgrzewanymi czujnikami tlenu 1. Moduł sterujący silnika (ECM) oblicza niezbędna korektea, aby skorygować przesunięcie między rzeczywistym a teoretycznym stosunkiem. W przypadku, gdy wartość kompensacji jest wyjątkowo duża (rzeczywista proporcja mieszanki jest zbyt uboga.), ECM ocenia stan, w którym układ wtrysku paliwa działa nieprawidłowo i rozświetla kontrolke MIL