Kody DTC

P0141 – Awaria obwodu grzałki czujnika O2 Bank 1 czujnik 2

P0141 – Awaria obwodu grzałki czujnika O2 Bank 1 czujnik 2

Możliwe przyczyny

  • Uszkodzony czujnik tlenu (sonda lambda) Bank 1 czujnik 2
  • Spalony bezpiecznik grzałki podgrzewania drugiej sondy lambda lub zwarcie do masy
  • Słabe połączenie elektryczne w złączu drugiej sondy lambda
  • Wadliwy moduł sterujący silnika (ECM)

Uwagi techniczne

Kod oznacza, że występuje problem z obwodem elementu grzejnego podgrzewanego czujnika tlenu (sondy lambda). Moduł kontrolny monitoruje czas potrzebny na rozgrzanie czujnika i rozpoczyna wysyłanie odpowiedniego sygnału. Kod jest wyzwalany, gdy czujnik zbyt długo się nagrzewa. Woda dostająca się do wnętrza  złącza czujnika tlenu może spowodować przepalenie bezpiecznika grzałki sondy lambda. Przed wymianą czujnika sprawdź stan bezpiecznika i złączek podgrzewanego czujnika tlenu. Jeśli czujnik i złącze są w porządku, zastąpienie czujnika (O2 1) zwykle rozwiązuje problem

Kiedy zostanie wykryty kod?

  • Natężenie prądu w obwodzie grzałki czujnika tlenu 2 jest poza normalnym zakresem.

Możliwe objawy

  • Zapalenie się kontrolki check engine
  • Możliwe wyższe niż zwykle zużycie paliwa

P0141 Opis

Czujniki tlenu (O2S) lub podgrzewane czujniki tlenu (HO2S) muszą osiągnąć minimalną temperaturę roboczą wynoszącą 400 stopni C w celu uzyskania dokładnego sygnału napięciowego . Im szybciej podgrzewany czujnik tlenu osiągnie tę temperaturę, tym szybciej czujnik rozpocznie wysyłanie dokładnego sygnału do modułu sterującego silnika (ECM). Aby uzyskać wymaganą temperaturę, element grzejny znajduje się wewnątrz podgrzewanego czujnika tlenu. Moduł ECM steruje elementem grzewczym czujnika  tlenu na podstawie sygnałów z temperatury płynu chłodzącego silnika i obciążenia silnika. Moduł ECM steruje obwodem elementu grzejnego, umożliwiając przepływ prądu. Moduł ECM monitoruje sygnał napięciowy odbierany przez obwód elementu grzejnego i określa stan obwodu, porównując wykryte napięcie ze specyfikacją fabryczną.